ช่างไฟฝึกหัด

รับสมัคร บุคคล เข้าเป็น ช่างไฟฟ้าฝึกหัด เพื่อเลื่อนระดับเป็น ช่างไฟฟ้าในวาระต่อไป


คุณสมบัติ
อายุระหว่าง 15-35 ปี
ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ
ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ไม่เป็นผู้เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

ไม่จำกัดวุฒิ หรือ ประสบการณ์

รายได้โดยประมาณ 9,000-13,000 บาท / เดือน (ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง หรือ ช่างฝึกหัด)
ทางบริษัทฯ มีหอพักพนักงาน ผู้ที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่ หรือ จากต่างจังหวัด
สามารถแจ้งทางฝ่ายบุคคลเพื่อสำรองที่พักได้

สวัสดิการ
ที่พัก
ประกันสังคม
ประกันกลุ่ม
วันหยุดนขัตฤกษ์
ลาพักร้อน
เงิน ฉ
ยูนิฟอร์ม
ทุนเรียนขับรถ
ทุนเรียน/สอบใบประกอบวิชาชีพ
ทุนศึกษาต่อ ถึงระดับ ปริญญาตรี

สามารถติดต่อได้ที่ งาน-ฝ่ายบุคคล เพื่อนัดสัมภาษณ์ วัดระดับความรู้

tel.064-934-0295
tel.02-136-5935
ไลน์ aec.office

สำนักงานตั้งอยู่ที่ 90/206 มบ.โกลเด้นเพลส ซอยวัชรพล1/4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม

.