แผงโซล่าเซลล์มีกี่ขนาด

หลายๆท่าน อาจหันมาสนใจในการใช้พลังงานทางเลือกอย่างโซล่าเซลล์มากขึ้น ซึ่งการเลือกแผงโซล่าเซลล์นั้นต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน เนื่องจากแผงโซล่าเซลล์นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายขนาด ดังนั้นเราควรรู้ก่อนว่าจะเอาไปใช้ทำอะไร เช่น ติดบนหลังคา ติดตั้งบนพื้นดิน หรือไปใช้กับปั๊มน้ำ เพราะเหตุผลเหล่านี้จะมีผลต่อการเลือกขนาดกำลังวัตต์ และน้ำหนักของแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งที่ใช้ตามบ้านเรือนทั่วไปก็จะมีขนาดที่ใช้กำลังวัตต์เริ่มต้นที่ 

  • 10 วัตต์
  • 20 วัตต์ 
  • 40 วัตต์ 
  • 60 วัตต์ 
  • 80 วัตต์ 
  • 120-130 วัตต์ 
  • 200 วัตต์ 
  • 225-235 วัตต์ 
  • 240-245 วัตต์ 
  • 285 วัตต์

ถ้าต้องการกำลังวัตต์ที่มากขึ้นกว่านี้ก็จะมีหลายแบรนด์ที่ผลิตอยู่เช่นกัน โดยมีขนาด 300 วัตต์ขึ้นไป แต่อาจจะเหมาะสมกับงานที่ต้องการใช้กำลังไฟเยอะๆและมีพื้นที่ในบริเวรกว้าง เช่น นำไปใช้กับไฟติดถามท้องถนน หรือนำไปใช้กับปั๊มน้ำที่มีขนาดใหญ่ เป็นต้น 

แผงโซล่าเซลล์นั้นจะถูกแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ โมโนคริสตัลไลน์ (Mono Crystalline) และ โพลีคริสตัลไลน์ (Poly Crystaline) ทั้งสองแบบนั้นมีคุณภาพและขนาดกำลังวัตต์เท่ากัน แต่แผงโซล่าเซลล์แบบ โมโนคริสตัลไลน์ (Mono Crystalline) จะมีขนาดเล็กกว่าประมาณ 10%

ผู้เขียน : หฤทธิ์ ล้อทองพานิชย์

ช่างไฟดอทคอม
ช่างไฟที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ