ตู้โหลดเซ็นเตอร์

ในบ้านแต่ละหลัง ต่างก็มีตู้ควบคุมไฟฟ้า มีตู้คอนซูเมอร์ ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ซึ่งก็ไม่มีความแตกต่างกันในแง่การควบคุมกระแสเพื่อป้อนให้กับโหลดวงจร ..แต่สำหรับ การใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ หรือ บ้านที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานกระแสไฟฟ้าในระดับสูง นั้นจะต้องมีการบริหารโหลดในแต่ละเฟสให้สมดุล เพื่อที่จะป้อนความต้องการการใช้กระแสไฟฟ้าได้สูงสุด ตู้โหลด ตู้โหลดเซ็นเตอร์ จึงมีความจำเป็นในการตอบสนองการใช้งาน ในปริมาณสูงๆ

tel-061-417-5732

https://www.facebook.com/changfidotcom

Line: @changfi

ตู้ load center เป็นตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า ที่มีประกอบด้วยเมนเบรกเกอร์ ต่อๆ กันบนบัสบาร์ โดยมีเบรกเกอร์ย่อยมินิเจอร์ ถูกจั๊มเข้าไปในบัสบาร์ เป็นการบราชซ์ หรือ เป็นการแบ่งกระแสจากเฟสที่สม่ำเสมอ โดยตัวเบรกเกอร์ย่อย อยู่ภายใต้เฮาซ์ซิ่ง หรือ ตัวตู้ปิด เพื่อป้องกันการระเบิดอาร์คของกระแสไฟฟ้า

การทำงานโดยทั่วไปของ ตู้ load center เมื่อมีการใช้โหลดผ่านตัวมินิเจอร์ มินิเจอร์จะเป็นตัวแบ่งกระแสออกมาข้างต้น และ จะป้องกันบนเงื่อนไขของกระแสเกิน หรือ ลัดวงจร โดยตัวมินิเจอร์จะทำการตัดวงจรออก เมื่อมีการโอเวอร์โหลด หรือ ช๊อตเซอร์กิต ทำให้สามารถป้องอุบัติภัย หรือ ป้องกันไม่ให้บุคคลเกิดความอันตรายได้

รับงานติดตั้งตู้โหลดเซ็นเตอร์

ช่างไฟดอทคอม รับงาน ติดตั้ง ตู้ load center ออกแบบระบบ / งานซ่อมบำรุงเร่งด่วน ตู้ load center
งานปิด ตู้โหลด ถอดเปลี่ยน ตู้โหลด รีโนเวทระบบไฟฟ้าเพื่อความปรอดภัยของผู้ใช้งาน

tel-061-417-5732

https://www.facebook.com/changfidotcom

Line: @changfi

ตู้ไฟสามเฟส

รับงานติดตั้ง

ตู้โหลด

ตู้ load center

งานเดินระบบ ไฟฟ้าสามเฟส ติดตั้งตู้โหลดเซ็นเตอร์ งานรื้องาน งานติดตั้งใหม่ งานซ่อม งานไฟฟ้าบ้าน งานไฟฟ้าอาคาร งานไฟฟ้าโรงงาน สำนักงาน ทำบาลานซ์โหลด บริหารระบบพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิ์ภาพ

งานออกแบบ ขออนุญาต งานช่าง งานวิศวกรรม

HOTLINE-061-417-5732

https://www.facebook.com/changfidotcom

Line: @changfi