Proximity Sensor คืออะไร?

Proximity Sensor คือ เซ็นเซอร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตรวจจับวัตถุ โดยที่ไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุโดยตรง ทำให้ชิ้นงานที่ต้องการตรวจสอบไม่เกิดรอยหรือเกิดการชำรุดเสียหาย

อ่านต่อ →