Linear Transducer คืออะไร?

Linear Transducer เป็นเครื่องมือวัดที่มีหลักการในการทำงานโดยการนำคุณสมบัติของสนามแม่เหล็กมาใช้ในการทำงาน

อ่านต่อ →