สายไฟเบอร์ออฟติก คืออะไร? ไขข้อสงสัยใน 5 นาที

สายไฟเบอร์ออฟติกหรือเส้นใยแก้วนำแสง ทำหน้าที่แปลงข้อมูลสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณแสงส่งไปยังอุปกรณ์ปลายทาง สายชนิดนี้สามารถส่งข้อมูลได้เยอะ และส่งได้ในระยะทางไกล

อ่านต่อ →

เส้นใยแก้วนำแสง คืออะไร?

เส้นใยแก้วนำแสง หรือ สายไฟเบอร์ออฟติก เป็นสายสัญญาณที่ผลิตมาจากแก้วที่มีการหุ้มด้วยใยพิเศษ ทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณแสงจากต้นทางไปยังปลายทาง

อ่านต่อ →