เทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล คืออะไร ?

เทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล (Thermoelectric Module) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า

อ่านต่อ →