เครื่องใช้ไฟฟ้าหมดอายุใช้งาน

มื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรทำการทิ้งทิ้งหรือทำลายอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายและส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการขยะอย่างปลอดภัย

อ่านต่อ →