เครื่องฟอกอากาศ (Air Purifier) คือ ?

เครื่องฟอกอากาศ (Air Purifier) เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อดัดแปลงและทำคุณภาพของอากาศในห้องให้มีความสะอาดมากขึ้นโดยลดจำนวนฝุ่นละออง, เชื้อโรค, และสารประกอบอื่น ๆ ที่อาจมีอยู่ในอากาศ

อ่านต่อ →