สายไฟเบอร์ออฟติก คืออะไร? ไขข้อสงสัยใน 5 นาที

สายไฟเบอร์ออฟติกหรือเส้นใยแก้วนำแสง ทำหน้าที่แปลงข้อมูลสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณแสงส่งไปยังอุปกรณ์ปลายทาง สายชนิดนี้สามารถส่งข้อมูลได้เยอะ และส่งได้ในระยะทางไกล

อ่านต่อ →