ประวัติและพัฒนาการของระบบไฟฟ้า

การสร้างและพัฒนาระบบไฟฟ้าเป็นเรื่องที่น่านับถือมาก เริ่มต้นจากการใช้แหล่งพลังงานเช่น ไฟลงจากพลังงานแหล่งธรรมชาติเช่น พลังงานน้ำและลม จนกระทั่งการใช้พลังงานจากน้ำแร่ภายใต้ระบบการกำเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าเริ่มต้นด้วยการใช้แบตเตอรี่และหลอดไฟฟ้า ก่อนจะพัฒนาเป็นระบบไฟฟ้าที่ใช้สายพานไฟฟ้าและโครงข่ายไฟฟ้าที่ทำให้มีความสามารถในการแบ่งปันและกระจายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ่านต่อ →