“จอร์จ เวสติงเฮาส์” วิศวกรผู้คิดค้นระบบห้ามล้ออัดอากาศของรถไฟ

แต่ถึงอย่างไรเสีย จอร์จ เวสติงเฮาส์ ก็เหมือนได้ชื่อว่ามีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าให้ได้รับความแพร่หลายมากขึ้นจนเป็นที่ยอมรับจนทุกวันนี้

อ่านต่อ →