ความปลอดภัยในการใช้งานไฟฟ้า

ความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่สำคัญในการใช้งานไฟฟ้า เนื่องจากไฟฟ้ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้ ดังนั้น มีการใช้มาตรการและเทคโนโลยีต่างๆ

อ่านต่อ →