การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับอุปกรณ์อื่นๆ

การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับอุปกรณ์อื่นๆ เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ระบบไฟฟ้าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน โดยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก คือ อุปกรณ์ในบ้านและอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้า และระบบอัตโนมัติและระบบควบคุม

อ่านต่อ →