เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า มีอะไรบ้างนะ?

เชื้อเพลิงที่นำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้านั้น มีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด

อ่านต่อ →