ชนิดของไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า

การใช้ไฟฟ้านั้นสิ่งสำคัญคือ ควรคำนึงถึงการใช้งานและความเหมาะสม ซึ่งหลัก ๆ แล้วชนิดของไฟฟ้านั้นจะถูกแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ไฟฟ้าสถิต และไฟฟ้ากระแส

อ่านต่อ →