อยากซื้อรถ EV ต้องเข้าใจ “แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า” กันก่อน

ประเภทและตัวอย่างการใช้งานแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

อ่านต่อ →

เมื่อเลิกใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว ต้องปิดตรงไหนบ้างถึงปลอดภัย

การปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้คุณประหยัดพลังงาน, ลดความเสี่ยงของการรั่วน้ำหรือการเสียหาย, และทำให้เครื่องทำน้ำอุ่นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ →

สายไฟมีวันหมดอายุไหม ?

สายไฟที่ได้มาตรฐานจะมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15-20 ปี แต่ถ้าใช้งานหนักหรือใช้สายไฟผิดประเภท เช่น นำสายไฟที่ใช้ภายในนำไปใช้ภายนอก หรือ นำสายไฟที่ไม่สามารถทนความร้อนสูงๆได้ไปใช้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงก็จะทำให้สายไฟมีอายุน้อยลงไปอีก

การนำไปร้อยท่อก็สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานได้บ้าง ดังนั้นเราจึงควรเลือกใช้งานสายไฟให้ถูกประเภทและเลือกใช้สายไฟที่ได้มาตรฐาน

อ่านต่อ →

มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างระมัดระวังเพื่อให้ได้ระบบที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ. มีมาตรฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น องค์กร หรือประเทศที่ปฏิบัติ

อ่านต่อ →

เครื่องใช้ไฟฟ้าหมดอายุใช้งาน

มื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรทำการทิ้งทิ้งหรือทำลายอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายและส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการขยะอย่างปลอดภัย

อ่านต่อ →

การป้องกันไฟรั่ว

ไฟรั่วนั้นเป็นอาการที่กระแสไฟฟ้าสามารถรั่วไหลออกจากวงจรไฟฟ้าไปสู่ภายนอกได้ เช่นผิวของสายไฟ โลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งสามารถเกิดได้จากในหลากหลายสาเหตุ อาทิเช่น การเดินระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ
การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ารปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยไฟฟ้าจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

อ่านต่อ →

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

อุปกรณ์ที่สวมใส่ลงบนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย หรือหลายๆส่วนพร้อมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายให้แก่อวัยวะส่วนนั้นๆ และสำหรับการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

อ่านต่อ →

ประโยชน์ของเทปพันสายไฟ

เทปพันสายไฟที่ใช้กันมากที่สุดคือ พันไว้รอบปลายสายไฟ ช่วยป้องกันไม่ให้สายไฟสัมผัสกันและทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

อ่านต่อ →

มารู้จักกับ Cable Gland กัน!

Cable Gland (เคเบิลแกลนด์) ถูกกำหนดให้เป็นอุปกรณ์ป้อนสายเคเบิลแบบกลไก ซึ่งใช้ร่วมกับสายเคเบิลและสายไฟสำหรับไฟฟ้า เครื่องมือวัดและการควบคุม และระบบอัตโนมัติ

อ่านต่อ →

วงจรเรียงกระแส คืออะไร?

วงจรเรียงกระแสเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประกอบด้วยไดโอดตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปที่แปลงกระแสสลับ (AC) เป็นกระแสตรง (DC)

อ่านต่อ →