สวิตช์ไฟประกอบไปด้วยอะไรบ้าง? พร้อมวิธีการติดตั้งสวิตช์ไฟ

สวิตช์ คือ อุปกรณ์ที่มีหน้าที่ในการควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าภายในวงจร หากพูดให้เข้าใจง่าย ๆ เลยก็คือ สวิตช์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิด – ปิดกระแสไฟฟ้าภายในวงจรไฟฟ้า

อ่านต่อ →

สะพานไฟมีกี่ชนิด? ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

สะพานไฟ หรือ Cut out (คัทเอาท์) เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่มีหน้าที่ในการตัดต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้านหรืออาคาร หากจะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ เลยก็คือ สะพานไฟนั้นมีหน้าที่ในการควบคุมไฟฟ้าทั้งหมดภายในบ้าน

อ่านต่อ →

การติดตั้งบัสบาร์

โดยมีการติดตั้งบัสบาร์ดังนี้ การต่อบัสบาร์ทองแดง สามารถทำได้โดยการใช้น็อต, การจับยึด, การใช้หมุด, การบัดกรี หรือการเชื่อม

อ่านต่อ →

วิธีการเลือกและหลักคำนวณขนาดบัสบาร์

ขนาดของบัสบาร์ เส้นศูนย์ให้มีขนาดเท่ากับเส้นเฟสหรือตามกำหนดขนาดบัสบาร์เส้นดินให้ใช้ทองแดงที่สามารถรับกระแสได้ไม่น้อยกว่า 2%

อ่านต่อ →

ไฟฟ้าสถิต Static Electricity

ไฟฟ้าสถิต ( Static electricity ) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความไม่สมดุลของปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบภายในวัสดุหรือบนพื้นผิวของวัสดุ

อ่านต่อ →

ไฟฟ้ากระแส

ไฟฟ้ากระแส ( Current Electricity ) คือ การไหลของอิเล็กตรอนภายในตัวนำไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง โดยจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลับ

อ่านต่อ →

ชนิดของไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า

การใช้ไฟฟ้านั้นสิ่งสำคัญคือ ควรคำนึงถึงการใช้งานและความเหมาะสม ซึ่งหลัก ๆ แล้วชนิดของไฟฟ้านั้นจะถูกแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ไฟฟ้าสถิต และไฟฟ้ากระแส

อ่านต่อ →

ตัวนำและฉนวนไฟฟ้า

ตัวนำ (Conductor) คือ สสาร หรือวัสดุบางชนิดที่ไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้ดี ต่างจาก ฉนวนไฟฟ้า (Insulator) คือ สสาร หรือวัสดุบางชนิดที่ไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้

อ่านต่อ →

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะเริ่มขึ้นจากจุดประสงค์ในการใช้งานเป็นหลัก เพราะการเชื่อมต่อในแต่ละวงจร ก็จะแตกต่างออกไปตามการใช้งาน

อ่านต่อ →

วงจรอิเล็กทรอนิกส์

ก่อนอื่นนั้น อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) จะมีความหมายว่า การควบคุมหรือออกแบบการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า ซึ่งก็จะมีชิ้นส่วน หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบของวงจร

อ่านต่อ →