วิธีการตรวจสอบแผงวงจรไฟฟ้า

การตรวจสอบแผงวงจรไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมีขั้นตอนดังนี้:

อุปกรณ์ที่ต้องใช้:

 1. มัลติมิเตอร์ (Multimeter)
 2. ไขควงวัดไฟ (Voltage Tester)
 3. ถุงมือและแว่นตานิรภัย (Safety Gloves and Goggles)
 4. วงจรแผนภาพ (Circuit Diagram)

ขั้นตอนการตรวจสอบ:

 1. เตรียมความพร้อม:
  • ใส่ถุงมือและแว่นตานิรภัยเพื่อป้องกันอันตราย
  • ตรวจสอบว่าแผงวงจรปิดไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งก่อนเริ่มทำงาน
 2. การตรวจสอบทางกายภาพ:
  • ตรวจสอบสภาพภายนอกของแผงวงจร เช่น ดูว่ามีรอยไหม้, ละลาย, หรือชำรุดหรือไม่
  • ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟและขั้วต่อว่ามีการหลวมหลุดหรือไม่
 3. การทดสอบแรงดันไฟฟ้า:
  • ใช้ไขควงวัดไฟเพื่อตรวจสอบว่ามีไฟฟ้าไหลผ่านหรือไม่
  • ตั้งมัลติมิเตอร์ไปที่โหมดวัดแรงดัน (AC Voltage) และวัดแรงดันที่ขั้วต่อหลักของแผงวงจร
 4. การทดสอบความต้านทาน:
  • ปิดไฟและถอดปลั๊กไฟ
  • ตั้งมัลติมิเตอร์ไปที่โหมดวัดความต้านทาน (Resistance) และตรวจสอบความต้านทานขององค์ประกอบต่าง ๆ ในวงจร เช่น ฟิวส์, รีซิสเตอร์, หรือคอนเนคเตอร์
 5. การตรวจสอบกระแสไฟฟ้า:
  • เปิดไฟและปลั๊กไฟ
  • ตั้งมัลติมิเตอร์ไปที่โหมดวัดกระแส (Current) และตรวจสอบกระแสที่ไหลผ่านวงจร
 6. การวิเคราะห์ผลการทดสอบ:
  • ตรวจสอบค่าที่วัดได้ว่าตรงกับค่าที่กำหนดไว้ในวงจรแผนภาพหรือไม่
  • ถ้าพบค่าที่ผิดปกติ ควรตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ

ข้อควรระวัง:

 • อย่าใช้มือสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าไหลผ่านขณะทดสอบ
 • ปิดไฟทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนตำแหน่งมัลติมิเตอร์หรือทำการซ่อมแซม
 • ทำงานในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอและไม่มีสิ่งกีดขวาง

หากคุณไม่มั่นใจหรือไม่เคยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบแผงวงจรไฟฟ้ามาก่อน ควรปรึกษาหรือให้ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบให้

หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง โปรดแจ้งให้ทราบครับ!

HOTLINE-061-417-5732

https://www.facebook.com/changfidotcom

Line: @changfi

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น