มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motors)

มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motors) เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล (การหมุนหรือการเคลื่อนที่) โดยใช้หลักการทางแม่เหล็กไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้ามีการใช้งานในหลากหลายด้าน เช่น ในเครื่องใช้ไฟฟ้า, ยานพาหนะ, ระบบอัตโนมัติ, และเครื่องจักรในอุตสาหกรรม นี่คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้า:

ประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้า

 1. มอเตอร์กระแสตรง (DC Motors):
  • มอเตอร์กระแสตรงแบบแปรงถ่าน (Brushed DC Motors): ใช้แปรงถ่านในการส่งกระแสไฟฟ้าไปยังขดลวดหมุน ทำงานโดยการหมุนขดลวดในสนามแม่เหล็ก
  • มอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน (Brushless DC Motors): ไม่มีแปรงถ่าน ใช้เซนเซอร์ในการตรวจจับตำแหน่งของโรเตอร์และสลับกระแสไฟฟ้าไปยังขดลวด
 2. มอเตอร์กระแสสลับ (AC Motors):
  • มอเตอร์แบบซิงโครนัส (Synchronous Motors): โรเตอร์หมุนด้วยความเร็วเท่ากับความถี่ของกระแสสลับ
  • มอเตอร์แบบอินดักชั่น (Induction Motors): โรเตอร์หมุนด้วยความเร็วที่น้อยกว่าความถี่ของกระแสสลับเล็กน้อย ใช้หลักการของการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก
 3. มอเตอร์แบบสเต็ป (Stepper Motors):
  • ใช้ในการควบคุมการหมุนที่แม่นยำ หมุนเป็นขั้น ๆ (steps) แต่ละขั้นมีมุมหมุนที่แน่นอน

หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้าทำงานโดยใช้หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดในมอเตอร์ จะเกิดสนามแม่เหล็กที่ทำปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กที่สร้างจากแม่เหล็กถาวรหรือขดลวดอื่น ๆ ในมอเตอร์ การปฏิกิริยานี้ทำให้เกิดแรงบิด (Torque) ที่ทำให้โรเตอร์หมุน

สมการพื้นฐาน

 • แรงเคลื่อนไฟฟ้าย้อนกลับ (Back EMF, 𝐸𝑏Eb​): 𝐸𝑏=𝑘𝑒⋅𝜔Eb​=ke​⋅ω
  • 𝑘𝑒ke​: ค่าคงที่ของมอเตอร์ (Motor Constant)
  • 𝜔ω: ความเร็วเชิงมุมของโรเตอร์
 • แรงบิด (Torque, 𝜏τ): 𝜏=𝑘𝑡⋅𝐼τ=kt​⋅I
  • 𝑘𝑡kt​: ค่าคงที่ของแรงบิด (Torque Constant)
  • 𝐼I: กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านมอเตอร์

การใช้งานของมอเตอร์ไฟฟ้า

 • เครื่องใช้ไฟฟ้า: เช่น พัดลม, เครื่องซักผ้า, เครื่องดูดฝุ่น
 • ยานพาหนะ: เช่น รถยนต์ไฟฟ้า, รถไฟฟ้า, และสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า
 • อุตสาหกรรม: เช่น ในเครื่องจักรอัตโนมัติ, ปั๊มน้ำ, และระบบสายพานลำเลียง
 • การควบคุมและหุ่นยนต์: เช่น ในแขนหุ่นยนต์และระบบการควบคุมอัตโนมัติ

ข้อดีของการใช้มอเตอร์ไฟฟ้า

 • ประสิทธิภาพสูง: มอเตอร์ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล
 • การควบคุมง่าย: มอเตอร์ไฟฟ้าสามารถควบคุมความเร็วและแรงบิดได้ง่าย
 • การบำรุงรักษาต่ำ: มอเตอร์ไฟฟ้าส่วนใหญ่มีการบำรุงรักษาต่ำ โดยเฉพาะมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน
 • ไม่มีมลพิษ: มอเตอร์ไฟฟ้าไม่ปล่อยก๊าซหรือสารพิษ

การเลือกใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้า

ในการเลือกมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับใช้งาน ควรพิจารณาจาก:

 • ประเภทของกระแสไฟฟ้า (AC/DC): ใช้ในแหล่งจ่ายไฟแบบใด
 • แรงดันและกระแสไฟฟ้า: ความต้องการในการใช้งาน
 • ความเร็วและแรงบิด: ค่าที่ต้องการในการใช้งานเฉพาะด้าน
 • ประสิทธิภาพ: ประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล
 • การบำรุงรักษา: ความต้องการในการบำรุงรักษาและความทนทาน

มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การเข้าใจหลักการทำงานและประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้าจะช่วยให้สามารถเลือกและใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

HOTLINE-061-417-5732

https://www.facebook.com/changfidotcom

Line: @changfi

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น