ตัวต้านทาน (Resistors)

ตัวต้านทาน (Resistors) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร โดยมีความสามารถในการต้านทานกระแสไฟฟ้า ทำให้แรงดันไฟฟ้าลดลงและควบคุมกระแสไฟฟ้าในวงจรได้ ตัวต้านทานมีบทบาทสำคัญในการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น การควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าในวงจร, การกำหนดค่าคงที่ในวงจร และการทำงานในระบบกรองสัญญาณ

ประเภทของตัวต้านทาน

 1. ตัวต้านทานแบบคงที่ (Fixed Resistors):
  • มีค่าความต้านทานที่กำหนดไว้คงที่และไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ มีหลายรูปแบบ เช่น
   • ตัวต้านทานคาร์บอน (Carbon Composition Resistors): ทำจากผงคาร์บอนผสมกับวัสดุยึดเกาะ มีค่าความต้านทานตั้งแต่โอห์มไปจนถึงเมกะโอห์ม
   • ตัวต้านทานฟิล์ม (Film Resistors): ทำจากฟิล์มโลหะหรือคาร์บอนบางๆ ที่เคลือบอยู่บนแกนเซรามิก มีความแม่นยำสูงและเสถียร
   • ตัวต้านทานลวดพัน (Wirewound Resistors): ทำจากลวดโลหะพันรอบแกนเซรามิก ใช้ในวงจรที่ต้องการทนทานต่อกระแสไฟฟ้าสูง
 2. ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ (Variable Resistors หรือ Potentiometers):
  • มีค่าความต้านทานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ใช้สำหรับการควบคุมระดับสัญญาณไฟฟ้าในวงจร เช่น ในเครื่องเสียงและเครื่องปรับความถี่
 3. ตัวต้านทานปรับค่าได้เองตามอุณหภูมิ (Thermistors):
  • มีค่าความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ ใช้ในวงจรที่ต้องการตรวจวัดหรือควบคุมอุณหภูมิ
   • NTC (Negative Temperature Coefficient) Thermistors: ค่าความต้านทานลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
   • PTC (Positive Temperature Coefficient) Thermistors: ค่าความต้านทานเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
 4. ตัวต้านทานแบบขึ้นกับแสง (Photoresistors หรือ Light Dependent Resistors, LDR):
  • มีค่าความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงตามระดับแสง ใช้ในวงจรตรวจจับแสง เช่น ในไฟถนนอัตโนมัติ

การเลือกค่าความต้านทาน

 1. ค่าความต้านทาน (Resistance Value):
  • เลือกค่าความต้านทานที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยใช้สูตร 𝑅=𝑉𝐼R=IV​ ซึ่ง 𝑅R คือค่าความต้านทาน, 𝑉V คือแรงดันไฟฟ้า และ 𝐼I คือกระแสไฟฟ้า
 2. กำลังไฟฟ้า (Power Rating):
  • เลือกตัวต้านทานที่สามารถรองรับกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในวงจรได้ โดยใช้สูตร 𝑃=𝑉×𝐼P=V×I ซึ่ง 𝑃P คือกำลังไฟฟ้า, 𝑉V คือแรงดันไฟฟ้า และ 𝐼I คือกระแสไฟฟ้า
 3. ความแม่นยำ (Tolerance):
  • เลือกตัวต้านทานที่มีความแม่นยำตามความต้องการ เช่น 1%, 5%, 10% เป็นต้น

การใช้งานตัวต้านทาน

 • การลดแรงดันไฟฟ้า (Voltage Divider): ใช้ตัวต้านทานสองตัวหรือมากกว่าในการแบ่งแรงดันไฟฟ้า
 • การควบคุมกระแสไฟฟ้า (Current Limiting): ใช้ตัวต้านทานในการจำกัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวงจรหรืออุปกรณ์
 • การกำหนดค่าอิมพีแดนซ์ (Impedance Matching): ใช้ตัวต้านทานในการปรับค่าอิมพีแดนซ์ของวงจรให้ตรงกับอุปกรณ์อื่นๆ
 • การทำงานในวงจรกรองสัญญาณ (Signal Filtering): ใช้ตัวต้านทานร่วมกับตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำในการกรองสัญญาณไฟฟ้า

การเลือกใช้ตัวต้านทานที่เหมาะสมและการบำรุงรักษาตัวต้านทานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การเลือกค่าความต้านทานที่ถูกต้องและการติดตั้งที่เหมาะสมจะช่วยให้วงจรทำงานได้อย่างเสถียรและปลอดภัย

HOTLINE-061-417-5732

https://www.facebook.com/changfidotcom

Line: @changfi

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น