ฟิวส์ (Fuses)

ฟิวส์ (Fuses) เป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินที่ใช้ในการตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากเกินกว่าที่กำหนด ฟิวส์ทำหน้าที่ป้องกันการเกิดความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าและการเกิดไฟไหม้ที่อาจเกิดจากกระแสไฟฟ้าเกินหรือการลัดวงจร ฟิวส์มีหลากหลายประเภทและรูปแบบ โดยมีหลักการทำงานที่คล้ายกัน

ประเภทของฟิวส์

 1. ฟิวส์หลอดแก้ว (Glass Tube Fuses):
  • เป็นฟิวส์ที่มีลักษณะเป็นหลอดแก้วที่มีเส้นลวดฟิวส์ภายใน เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าเกิน เส้นลวดจะหลอมละลายและตัดวงจร
 2. ฟิวส์ปลั๊ก (Plug Fuses):
  • มีลักษณะเป็นปลั๊กที่เสียบเข้าไปในซ็อกเก็ต ใช้ในระบบไฟฟ้าเก่าในบ้านเรือน
 3. ฟิวส์กระบอก (Cartridge Fuses):
  • มีลักษณะเป็นกระบอกที่มีขั้วต่อทั้งสองข้าง ใช้ในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายประเภท
 4. ฟิวส์ช็อตเตอร์ (Short Circuit Fuses):
  • ออกแบบมาเพื่อป้องกันการลัดวงจรโดยเฉพาะ มีความสามารถในการตัดกระแสไฟฟ้าสูง
 5. ฟิวส์แรงดันสูง (High Voltage Fuses):
  • ใช้ในระบบไฟฟ้าแรงดันสูง เช่น ในสถานีไฟฟ้าย่อยและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูง
 6. ฟิวส์โซลิดสเตต (Solid State Fuses):
  • ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการความแม่นยำในการตัดกระแสไฟฟ้า

การเลือกใช้ฟิวส์

 1. ขนาดกระแสไฟฟ้า (Current Rating):
  • เลือกฟิวส์ที่มีขนาดกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อให้ฟิวส์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ตัดกระแสไฟฟ้าเกินความจำเป็น
 2. แรงดันไฟฟ้า (Voltage Rating):
  • เลือกฟิวส์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถรองรับได้ เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายของฟิวส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า
 3. ชนิดของฟิวส์:
  • เลือกฟิวส์ที่เหมาะสมกับประเภทของการใช้งาน เช่น ฟิวส์แรงดันสูงสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันสูง หรือฟิวส์โซลิดสเตตสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

การติดตั้งและการบำรุงรักษาฟิวส์

 1. การติดตั้ง:
  • ควรติดตั้งฟิวส์ในตำแหน่งที่ง่ายต่อการตรวจสอบและเปลี่ยน
  • การติดตั้งฟิวส์ควรทำโดยช่างไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อป้องกันการติดตั้งที่ผิดพลาด
 2. การบำรุงรักษา:
  • ตรวจสอบสภาพของฟิวส์เป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าฟิวส์ไม่มีรอยแตกหรือความเสียหาย
  • ทดสอบฟิวส์ว่าทำงานได้อย่างถูกต้องโดยการตรวจสอบว่าไม่มีการละลายหรือการตัดวงจรเกินความจำเป็น

ข้อควรระวังในการใช้ฟิวส์

 • การเลือกฟิวส์ที่ไม่เหมาะสม: การใช้ฟิวส์ที่มีขนาดกระแสไฟฟ้าสูงเกินไปอาจทำให้ไม่สามารถป้องกันการเกิดไฟฟ้าเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การเปลี่ยนฟิวส์: ควรใช้ฟิวส์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง เพื่อให้แน่ใจว่าฟิวส์จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การตรวจสอบการทำงานของฟิวส์: ตรวจสอบว่าฟิวส์ที่ติดตั้งสามารถตัดกระแสไฟฟ้าได้เมื่อเกิดความผิดปกติ

ฟิวส์เป็นอุปกรณ์ป้องกันที่สำคัญในระบบไฟฟ้า การเลือกใช้ฟิวส์ที่เหมาะสมและการบำรุงรักษาฟิวส์อย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

HOTLINE-061-417-5732

https://www.facebook.com/changfidotcom

Line: @changfi

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น