เทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล คืออะไร ?


เทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล (Thermoelectric Module) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้หลักการของเทอร์โมอิเลกทริก (Thermoelectric Effect) ซึ่งเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของความต่างอุณหภูมิระหว่างสองด้านของวัสดุเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านไป มีองค์ประกอบหลักๆ คือชิ้นยางไฟฟ้า (P-Type) และชิ้นไฟฟ้าอลูมิเนียม (N-Type) ที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งเมื่อตั้งอยู่ในสภาวะต่าง ๆ อาทิเช่น เมื่ออยู่ในสภาวะเย็นจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้ หรือเมื่ออยู่ในสภาวะร้อนจะทำให้เกิดความแตกต่างศักย์ไฟฟ้า ทำให้มีการไหลของกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น

โมดูลเทอร์โมอิเลกทริกมักถูกนำมาใช้ในแอพลิเคชันที่ต้องการควบคุมหรือแปลงพลังงานความร้อนเป็นไฟฟ้า เช่น ในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในงานที่ต้องการหาทางเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เช่น ในระบบทำความเย็นหรือทำความร้อนโดยใช้พลังงานความร้อนจากแหล่งพลังงานธรรมชาติ เช่น การใช้ความร้อนจากแสงแดดหรือความร้อนจากเครื่องจักรในโรงงานและอุตสาหกรรม เทอร์โมอิเลกทริกโมดูลมักถูกใช้ในการสร้างโซลาร์เซลล์เทอร์โมอิเลกทริก หรือโมดูลพลังงานเชิงพลังงานทดแทนอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการผลิตพลังงานไฟฟ้า

HOTLINE-061-417-5732

https://www.facebook.com/changfidotcom

Line: @changfi

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น