พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า คืออะไร ?

พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าเป็นสองความหมายที่แตกต่างกัน:

  1. พลังงานไฟฟ้า (Electrical Energy):
    • พลังงานที่แปลงเป็นไฟฟ้า ซึ่งสามารถใช้ในการทำงานของเครื่องจักร การเคลื่อนที่ หรือการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ โดยตรง โดยมักจะได้มาจากการสร้างไฟฟ้าผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น การใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม น้ำ หรือการใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า เช่น น้ำมัน แก๊ส หรือถ่านหิน
  2. กำลังไฟฟ้า (Electric Power):
    • การเปลี่ยนแปลงของพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยเวลา มักถูกวัดในหน่วยเวตต์ (Watt) หรือกิโลวัตต์ (Kilowatt) เป็นต้น กำลังไฟฟ้าบ่งบอกถึงความสามารถในการทำงานของระบบหรือเครื่องจักรใด ๆ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า หรือใช้งานด้วยการเคลื่อนที่ของไฟฟ้า นับจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของพลังงานไฟฟ้าในหน่วยเวลาใด ๆ

ดังนั้น พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่ได้มาจากแหล่งต่าง ๆ และกำลังไฟฟ้าเป็นการวัดความสามารถในการทำงานของพลังงานไฟฟ้าในหน่วยเวลาที่กำหนด

HOTLINE-061-417-5732

https://www.facebook.com/changfidotcom

Line: @changfi

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น