การจัดการความปลอดภัยของแบตเตอรี่

วิธีการใช้งานให้ปลอดภัย

 1. ขณะใช้งานควรสวมแว่นตา ถุงมือ เพื่อป้องกันบริเวณดวงตา ใบหน้า และการใช้มือสัมผัส
 2. ควรตรวจสอบแรงดันทางไฟฟ้าของแบตเตอรี่ก่อนการใช้งานและก่อนชาร์จไฟทุกครั้ง
 3. ควรใช้งานหรือชาร์จแบตเตอรี่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และพื้นที่ห่างจากวัตถุไวไฟเพื่อป้องกันการเกิดความร้อน ซึ่งส่งผลต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้ลดลง
 4. ควรตรวจสอบและใช้งานแบตเตอรี่ตามคำแนะนำบนฉลาก เช่น ปริมาณ อุณหภูมิ อัตราแอมแปร์ แรงดันทางไฟฟ้า
 5. ควรเก็บแบตเตอรี่ในพื้นที่ปลอดภัยและปลอดภัยจากเด็กเล็ก
 6. เลือกใช้งานอุปกรณ์ชาร์จไฟให้ถูกต้อง
 7. ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ภายในรถยนต์ หรือแบตเตอรี่ที่มีลักษณะผิดปกติ ชำรุด หรือบวม เกิดการรั่วไหล ขึ้นสนิม
 8. ไม่ควรชาร์จไฟแบตเตอรี่นานเกินกว่าที่ระบุในฉลาก หรือชาร์จแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไม่ได้
 9. ไม่ควรเอียงแบตเตอรี่ขณะที่มีการทดสอบหรือชาร์จไฟ
 10. ไม่ควรเจาะหรือเปลี่ยนส่วนประกอบสำคัญของแบตเตอรี่
 11. ไม่ควรหลอมแบตเตอรี่ด้วยตนเอง เนื่องจากเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษจากตะกั่ว ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ และส่งผลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม
 12. ไม่ควรใช้งานแบตเตอรี่ใหม่ร่วมกับแบตเตอรี่เก่า
 13. ไม่ควรเปลี่ยนหรือซ่อมแบตเตอรี่ด้วยตนเอง
 14. หากใช้งานร่วมกับตัวนำไฟฟ้าหรือเครื่องมือโลหะ ควรเพิ่มความระมัดระวังหรือการกระแทก เพื่อป้องกันการเกิดการลัดวงจรและการเกิดประกายไฟ
 15. หากแบตเตอรี่เกิดความเสียหายบริเวณขั้ว กล่อง หรือฝาปิด ควรเปลี่ยนก่อนการใช้งานทันที
 16. หลีกเลี่ยงการเติมน้ำลงในแบตเตอรี่ VARTA
 17. หลีกเลี่ยงการทำให้แบตเตอรี่เปียกน้ำ
 18. หลีกเลี่ยงการวางแบตเตอรี่ใกล้กับของมีคม หรือภายในรถยนต์ เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
 19. หลีกเลี่ยงการวางแบตเตอรี่ใกล้บริเวณที่ได้รับแสงแดดโดยตรงหรือบริเวณที่มีอุณหภูมิระหว่าง 40-49 องศาเซลเซียส
 20. หลีกเลี่ยงการจดรถยนต์ตากแดด
 21. เมื่อต้องการทิ้งแบตเตอรี่ควรแยกแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ใช้งาน นำใส่ถุงปิดปากถุงให้สนิท เพื่อป้องกันการเกิดการลัดวงจร เขียนป้ายระบุ ”ขยะมีพิษ” และนำทิ้งบริเวณจุดรับทิ้งต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านขายโทรศัพท์ ไปรษณีย์ หรือส่งแบตเตอรี่เข้าสู่การรีไซเคิลตามกฎหมายท้องถิ่น เป็นต้น ส่วนแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ออกได้ ควรนำส่งคืนให้ร้านจัดจำหน่าย

HOTLINE-061-417-5732

https://www.facebook.com/changfidotcom

Line: @changfi

ผู้เขียน เกตน์สิรี รัตนแก้วมณี

ช่างไฟดอทคอม
ช่างไฟที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น