คำศัพท์ของแบตเตอรี่, คำจำกัดความ และอภิธานศัพท์

คำศัพท์และความหมาย

 1. แผ่นกระจกดูดซับ(AGM) คือ แผ่นกระจกขนาดเล็ก ซึ่งมีหน้าที่กรองกรดซัลฟิวริก
 2. แอมแปร์ (A) คือ หน่วยสำหรับวัดการไหลผ่านวงจรของกระแสไฟฟ้าหรืออิเล็กตรอน
 3. เครื่องสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ทุติยภูมิ มีหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่
 4. เซลล์แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ ประกอบด้วย 6 เซลล์ ภายในประกอบด้วยชุดเพลทขั้วบวก-ขั้วลบ อิเล็กโทรไลต์ แผ่นกั้น และกล่อง
 5. อิเล็กโทรไลต์ คือ กรดซัลฟิวริกที่ผ่านการเจือจางในน้ำ และช่วยก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีระหว่างน้ำและซัลเฟต
 6. เขม่าคาร์บอน คือ ผงคาร์บอนผสมกับมวลตะกั่วในอัตราส่วนน้อยกว่า 0.5%
 7. การคายประจุ คือ การจ่ายกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่
 8. การคายประจุแบบลึก เกิดขึ้นเมื่อเซลล์ถูกปล่อยอย่างสมบูรณ์ โดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าต่ำ จนกระทั่งมีแรงดันทางไฟฟ้าต่ำกว่าการคายประจุครั้งกอนหน้า
 9. แบตเตอรี่ตะกั่ว คือ ภาชนะเก็บประจุไฟฟ้า ซึ่งมีตะกั่วเป็นส่วนประกอบหลักของอิเล็กโทรด และมีกรดซัลฟิวริกเจือจางเป็นส่วนประกอบหลักของอิเล็กโทรไลต์
 10. ตะกั่ว คือ โลหะหนัก ที่มีรูปแบบสารประกอบ 2 ขั้ว และ 4 ขั้ว
 11. ตะกั่วออกไซด์ มีรูปแบบสารประกอบ 2 ขั้ว เกิดขึ้นจากกระบวนการเปลี่ยนรูปแบบเป็นลูกบาศก์มุมไม่เท่า เปลี่ยนรูปแบบเป็นลูกบาศก์มุมเท่าสีเหลืองที่มีอุณหภูมิสูง และเปลี่ยนเป็นสีแดง
 12. ตะกั่วไดออกไซด์ มีรูปแบบสารประกอบ 4 ขั้ว และมีสีน้ำตาลดำ เกิดขึ้นจากกระบวนการอิเล็กโทรเคมีระหว่างการก่อตัวและการทำงานของอิเล็กโทรดตะกั่วขั้วบวก
 13. ตะกั่วซัลเฟต คือ สารประกอบทางเคมี เกิดขึ้นบริเวณชุดเพลทขั้วบวก-ขั้วลบ ขณะที่มีการคายประจุ ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างกรดซัลฟิวริกและตะกั่วไดออกไซด์ หรือตะกั่วโลหะ
 14. อัลลอยตะกั่ว-แคลเซียม เหมาะสำหรับการใช้งานในแบตเตอรี่ตะกั่วประเภทที่ไม่ต้องดูแลรักษา และมีส่วนประกอบของแคลเซียมในอัตราส่วนประมาณ 0.08%
 15. อัตราการหมุนรอบของเครื่องยนต์สำหรับใช้งานในสภาวะอากาศหนาวหรือรถขนาดเล็กซึ่งใช้งานในพื้นที่หิมะ มีอุณหภูมิประมาณ -17.8 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ 30 วินาที และมีแรงดันทางไฟฟ้าประมาณ 1.2 โวลต์ต่อ 1 เซลล์
 16. ความจุในการทำงาน คือ ความสามารถในการทำงานของแบตเตอรี่หรือการคายประจุ มีหน่วยเป็นวัตต์ชั่วโมง (Wh)
 17. วัตต์ คือ หน่วยสำหรับวัดกำลังไฟฟ้า อัตราการทำงาน และการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน

HOTLINE-061-417-5732

https://www.facebook.com/changfidotcom

Line: @changfi

ผู้เขียน เกตน์สิรี รัตนแก้วมณี

ช่างไฟดอทคอม
ช่างไฟที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น