มาตรฐานในการติดตั้งรางวายเวย์

มาตรฐานในการติดตั้งรางวายเวย์

การเดินสายไฟภายในอาคารนั้นมีหลายวิธีต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับตำแหน่งและสถานที่เดินสายไฟ แต่เราอาจจะเคยเห็นการเดินสายไฟเอาไว้ในราง ซึ่งรางที่เห็นนั้นมีชื่อเรียกว่า รางวายเวย์ (Wireway) การเดินสายไฟในรางวายเวย์นั้นเป็นการเดินวิธีการเดินสายไฟที่ดีที่สุด เพราะจะทำการเก็บสายไฟเอาไว้เรียบร้อย ทำให้สายไฟไม่รก และมีความสวยงาม อีกทั้งยังทำให้สายไฟมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เนื่องยากสายไฟจะถูกเก็บไว้ในรางทำให้โอกาสที่จะโดนสิ่งต่าง ๆ กระทบจนเกิดความเสียหายนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

การเดินสายไฟวิธีนี้จะมีมาตรฐานการติดตั้งรางวายเวย์อยู่ การติดตั้งรางในแนวดิ่งนั้นมีข้อกำหนดเอาไว้เป็นมาตรฐาน รางเดินสายต้องมีจุดจับยึดรางที่แข็งแรง และแต่ละจุดจับยึด ต้องอยู่ห่างกันไม่เกิน 4.5 เมตร และระหว่างจุดจับยึดนั้นห้ามมีจุดต่อของรางไม่เกิน 1 จุด และส่วนปลายสุดของรางนั้นต้องอยู่ห่างจากจุดจับยึดไม่เกิน 1.5 เมตร สำหรับการติดตั้งรางในแนวระนาบนั้นมีข้อกำหนดว่าจุดจับยึดต้องติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง ห่างกันไม่เกิน 1.50 เมตร แต่ในตำแหน่งที่ไม่สามารถติดตั้งในระยะที่กำหนดก็อนุโลมให้ติดตั้งห่างไม่เกิน 3 เมตร

การติดตั้งรางวายเวย์นั้นต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยอีกหลายข้อ รางวายเวย์นั้นต้องติดตั้งในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ เพื่อให้สามารถดูแลรักษาได้ง่าย หากสายไฟในรางนั้นมีทั้งสายไฟแรงต่ำ และสายไฟแรงสูงต้องทำการแยกส่วนโดยใช้ที่กั้นให้ชัดเจน สายไฟที่อยู่ภายในรางวายเวย์ต้องทำการยึดเอาไว้กับรางให้มีความมั่นคง ตำแหน่งต่อสายไฟต้องอยู่ภายในรางไม่เลยออกไปจากขอบราง การติดตั้งรางต้องอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมไม่อยู่ในตำแหน่งที่มีความเสี่ยงให้เกิดความเสียหาย และต้องติดตั้งในที่สามารถเข้าไปตรวจสอบแก้ไขได้ง่ายด้วย

HOTLINE-061-417-5732

https://www.facebook.com/changfidotcom

Line: @changfi

ผู้เขียน ขวัญหทัย ลิ้มประเสริฐ

ช่างไฟดอทคอม
ช่างไฟที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น