ระบบ Solar cell แบบ On grid กับ Off grid แตกต่างกันยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไง?

Solar cell แบบ On grid จะไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ มาสำรองไฟแต่จะเป็นการใช้ไฟจากโซล่าเซลล์มาใช้ ร่วมกับไฟของการไฟฟ้าเพื่อเป็นการช่วยลดค่าไฟได้

ข้อดีของระบบนี้คือต้นทุนจะน้อย แต่ถ้าไฟจากการ ไฟฟ้าดับตัวระบบก็จะตัดการท่ำางานด้วยเพื่อป้องกัน ไม่ให้ไฟไหลย้อนกลับไปในระบบ Solar cell แบบ Off grid จะเป็นการใช้
แบต

Solar cell แบบ Off grid จะเป็นการใช้ แบตเตอรี่มาสำรองไฟเมื่อตอนไม่มีแสงอาทิตย์ ข้อดี คือเราไม่จ่ำาเป็นต้องเสียค่าไฟฟ้า แต่ข้อเสียของระบบ นี้คือมีราคาแพง และถ้าเราคำนวนไม่ดีพลัง งานอาจ จะหมดและอาจไม่มีไฟ้ฟ้าใช้งานได้

ผู้เขียน | ณัฐกมล ประยูรทอง

ช่างไฟดอทคอม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น