มาตรฐาน IEEE คืออะไร?

IEEE หรือ Institute of Electrical and Electronics Engineers คือ มาตรฐานในการกำหนดการสื่อสารข้อมูลของระบบเครือข่ายไร้สาย หรือ Wireless LAN

อ่านต่อ →