ระบบไฟสำรอง

ระบบสำรองไฟมี 2 ประเภท

 1. UPS แบ่งเป็น 3 ประเภท
  1. Off Line UPS
   1. Line Interactive UPS with Stabilizer
   1. On Line UPS
 2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าคือเครื่องมือที่ใช้สำหรับแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการทำงาน เมื่อมีสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดผ่านขดลวด หรือขดลวดเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็กก็จะได้ไฟฟ้าออกมาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะประกอบด้วยส่วนที่สำคัญสองส่วนคือ ส่วนที่สร้างสนามแม่เหล็ก เรียกกว่า ฟิลด์(Field)และส่วนที่สร้างแรงดันไฟฟ้าเรียกว่าอาเมเจอร์ (Amature)
 • ปัญหาที่น่าจะเป็นไปได้
  • ไม่แน่ใจว่าเครื่อง Generator พร้อมใช้งานอยู่เสมอหรือไม่ซึงอาจเกิดจากน้ำมัน หรือเครื่อง Generator
   • อุปกรณ์ภายในตู้ MDB อาจมีการเสียหายหรือไม่ซึงอาจจะทำให้ไฟนั้นไม่ติดได้
   • ตัวเครื่อง Generator อาจจะรับโหลดไม่ไหว
 • อาจจะมีการลัดวงจรของสายไฟจึงทำให้เบรกเกอร์ตัดวงจรอยู่ตลอดเวลา

แผนภาพการต่อวงจรระบบสำรองไฟ โดยทั่วไป

ที่มาของภาพ: https://mall.factomart.com/backup-power-in-hospital-ep2/

สรุป        จากที่กล่าวมาสาเหตุหลักของไฟดับในครั้งนี้อาจจะเกิดจากสาเหตุหลักๆคือไฟลัดวงจรหรืออุปกรณ์ภายในตู้ MDB อาจมีการชำรุดเสียหายเสื่อมสภาพ ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดคือการคาดเดาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากไม่ได้เข้าตรวจเช็คระบบต่างๆ

www.changfi.com