การเลือกรองเท้าเซฟตี้

วิธีการเลือกรองเท้าเซฟตี้นั้นจะใช้ 3 ข้อหลักๆในการเลือกดังนี้

1.เลือกให้เหมาะสมกับงาน การเลือกให้เหมาะกับงานนั้นคือคำนึงถึงการใช้งานรองเท้าในงานที่เราทำเป็นหลักเช่น เราทำงานที่เกี่ยวกับงานไฟฟ้า อุบัติเหตุที่เกิดจากงานไฟฟ้าก็เกิดขึ้นมากจึงจำเป็นที่จะต้องเลือกซื้อรองเท้าที่เป็นฉนวนไม่นำไฟฟ้าหรือทำให้ไฟฟ้าครบวงจร

2.เลือกขนาดของรองเท้าให้เหมาะกับขนาดเท้า การเลือกรองเท้าให้เหมาะกับขนาดเท้าเป็นเรื่องพื้นฐานในการเลือกรองเท้า เพราะหากเราเลือกรองเท้าที่หลวมเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดอุบติเหตุจากรองเท้าตนเองขึ้นได้ หรือถ้าเลือกให้เล็กกว่าขนาดเท้าก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บเท้าจากรองเท้ากัดหรือขาดความสบายจากการสวมใส่

3.เลือกรองเท้าเซฟตี้ให้ได้มาตรฐาน โดยการเลือกรองเท้าเซฟตี้ที่ได้มาตรฐานนั้นจะมีการรับรองตรวจเช็คคุณสมบัติจากมาตรฐานนั้นๆแล้วโดยคุณสมบัติของรองเท้าจะตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยมาตรฐานของรองเท้าเซฟตี้จะมีอยู่ 2 แบบด้วยกันคือ มาตรฐานรองเท้านิรภัยยุโรป EN345 และ มาตรฐานรองเท้านิรภัย ANSIZ41.1