generater-เครื่องปั่นไฟ

เครื่องปั่นไฟ หรือ เครื่องเจนเนอเรเตอร์ เปนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างหนึ่ง ในหลายๆ อย่าง สัญฐานทั่วไป เปนเครื่องยนต์ เบนซิน 2จังหวะ 4จังหวะ 2-5KW หรือมากกว่านั้น สำหรับ เครื่องเจนฯ ขนาดเล็กๆ สามารถ ยกเข้าหน้างาน ..สำหรับเครื่องที่มีกำลังสูง เครื่องขนาดใหญ่ ก็จะติดตั้งล้อลาก สำหรับลากจูง

การใช้งาน เพียงแค่เติมน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไป จากนั้น ก็กดปุ่ม หมุนปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ โดยใช้แบตเตอร์รี่ 12-24Vdc สตาร์ท กรณี ไม่สามารถสตาร์ทด้วยแบตเตอร์รี่ ก็สามารถดึงเชือกสตาร์ทได้..

เครื่องเจนฯ จะสตาร์ท เครื่องยนต์ ส่งกำลังเครื่อง จากพลังงานกลของแกนส่งกำลัง นำต่อเข้าตัวขดลวดเหนี่ยวนำ โรเตอร์-สเตเตอร์ ผลิตไฟฟ้าออกมาเปนกระแสสลับ ตามหลักการของเครื่องเจนเนอร์เรเตอร์โดยทั่วไป

เครื่องเจนฯ เครื่องปั่นไฟ ที่มีในท้องตลาด นอกจากจะมีเครื่องเล็กๆ แล้ว ก็มีเครื่องขนาดใหญ่ ไฟ 1เฟส 3เฟส เครื่องยนต์เบนซิน เครื่องยนต์ดีเซล เครื่อง 4สูบ กระทั่ง 16สูบ 3-4KW กระทั่ง 100KW สตาร์ทด้วยระบบอัตโนมัติ(ATS) ซึ่งจะต้องมีการติดตั้งแบบถาวร และ ทำห้องปิดตามมาตรฐาน

แม้ว่า เครื่องเจนฯ จะมีขนาดแตกต่างกันไป แต่ว่าก็มีหลักทำงานในแบบเดียวกัน คือ การหมุนตัวของสนามแม่เหล็กตัดขดลวดเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้านั่นเอง