ระยะกล่องพักสาย

พูดถึงเรื่องกล่องพักสาย ..ทำไมเราต้องวางกล่องพักสาย แล้วจะต้องวางกล่องพักสายระยะสักเท่าไรดี.. ??

กล่องพักสาย มีหน้าที่ในการ พักช่วง เพื่อดึงสาย หลังจากที่ช่างเดินท่อไปเรื่อยๆ ตามระยะ จากนั้นจะมีการวางกล่องพักสายไว้ สำหรับ การดึงสาย .. ตัวอย่างเช่น หากเดินสายตรงไปอย่างเดียว สาย 50-60เมตร โดยไม่มีกล่องพักสาย มันคงจะดึงยากแน่ๆ .. หากเราดึงมาสักครึ่งทาง ราวๆ 30เมตร แล้ววางกล่องพัก แล้วเดินท่อ สาย ไปต่อ.. ช่วงพักนี้ จะเปนช่วงจังหวะที่ใช้ช่วยในการลากสายมาที่จุดนี้ก่อนไปจุดถัดที่ปลายทาง

นอกจากนั้น จุดพักสาย ..ยังสามารถ ตัดต่อสาย เพื่อแท็บ ต่อขนานไปที่จุดจ่ายกำลังจุดอื่นๆ หรือ เปนจุดในการตัดต่อ เช็คสาย ตรวจวัดการชำรุด เพื่อการซ่อมบำรุงอีกด้วย..

ปกติ ระยะพักสาย ไม่ได้มีกำหนดตายตัวแต่อย่างใด.. ดังนั้น ระยะพักสาย หรือ ระยะวางกล่อง จึงต้องเปนระยะที่ วางแล้วมีความสะดวกในการดึง เช็คจุด ตัดต่อ หรือ มีความเหมาะอย่างใดอย่างหนึ่ง..

และ ปกติแล้วระยะพักสาย จะมีระยะไม่ต่ำว่า 15เมตร หรือ เราสามารถจำง่ายๆ ตามมาตรฐานกำหนดว่า.. 15เมตร ต้องตั้งกล่องพักสาย 1จุด.. เนื่องจากว่า สายนำ หรือ ฟิตเทป มีขนาดผลิตต่ำสุดที่ 15เมตร(ระยะ) ..สายนำจะต้องไม่สั้นไปกว่าระยะกำหนด จึงจะสามารถทำงานได้ อนึ่ง ฟิตเทป สามารถยาวกว่านี้ก็ได้ ไม่เปนอุปสรรคต่อระยะระหว่างกล่องพักสาย กล่องต่อกล่อง แต่จะน้อยกว่านี้ไม่ได้

ช่างไฟที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ
ช่างไฟดอทคอม